รายงานการวิจัยการวิจัยและการพัฒนาวิธีวินิจฉัย ควบคุมและป้องกัน โรคอหิวาต์สุกรในประเทศไทย =

Research and Development for Diagnosis, Prevention and Control of Classical Swine Fever in Thailand /

ผู้วิจัย ปราจีน วีรกุล...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ปราจีน วีรกุล, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language:
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2545
Subjects: สุกร –– โรค –– วิจัย
อหิวาตกโรค –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: SF973 ร451 2545
Copy 1
Available