การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรีอน พ.ศ... :

กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ =The... Household socio-economic survey Bangkok metropolis, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan /

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Subjects: ครัวเรือน -- การสำรวจ -- สถิติ
ปทุมธานี -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การสำรวจ -- สถิติ
สมุทรปราการ -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การสำรวจ -- สถิติ
นนทบุรี -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การสำรวจ -- สถิติ
กรุงเทพฯ -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การสำรวจ -- สถิติ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- การสำรวจ -- สถิติ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HC445 ส691ก 2549
Copy 1
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Cataloging Quick Book