เล่มที่ 1 แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2550 - 2554 : สาระสำคัญ /

คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ คณะทำงานยก (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ

No Cover Image
Corporate Author: คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
Other Authors: เพชรศรี ศิรินิรันดร์,, วิพุธ พูลเจริญ, สมบัติ แทนประเสริฐสุข, สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 2550
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome.
Policy Making.
โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WC503.6 ค124ผ 2550
Volume ล.1 Copy 1
Available
Volume ล.1 Copy 2
Available