เอกสารวิชาการโครงการพัฒนาทักษะครูสอนประวัติศาสตร์ไทย /

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2544
Subjects: ครูประวัติศาสตร์ –– ทักษะ
ครู –– ทักษะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 307 หน้า