เอกสารวิชาการโครงการพัฒนาทักษะครูสอนประวัติศาสตร์ไทย /

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

No Cover Image
Other Authors: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2544
Subjects: ครูประวัติศาสตร์ ทักษะ
ครู ทักษะ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS520.5 อ885 2544
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: DS520.5 อ885 2544
Copy 2
Available