การเมืองของพลเมือง :

สู่สหัสวรรษใหม่ /

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Main Author: เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745.A1 อ893ก 2550
Copy 1
Available
Copy 4
Available

Satit School, Stack

Call Number: 320.9593 อ893ก 2550
Copy 6
Available
Copy 5
Available