พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่ /

ศ.นพ.ประเวศ วะสี ; มาโนช เชยประเสริฐ, บรรณาธิการ

Main Author: ประเวศ วะสี
Other Authors: มาโนช เชยประเสริฐ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Series: ปาฐกถาในงานประชุมวิชาการ "60 ปี แห่งพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาการแพทย์ การสาธารณสุขและการศึกษา" ; 2549
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ป384พ 2549
Copy 3
Available
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Satit School, Stack

Call Number: 923.1593 ป384พ 2549
Copy 7
Available
Copy 5
Available

Allied Health Sci, Stack

Call Number: DS586 ป384พ 2549
Copy 4
Available

Dentistry, Stack

Call Number: DS586 ป384พ 2549
Copy 8
Available

Law, Stack

Call Number: DS586 ป384พ 2549
Copy 6
Available