สมุดภาพเสรีไทย :

พ.ศ. 2482-2488 ฉบับพิเศษ เพื่อร่วมฉลอง 50 ปี วันสันติภาพโลก /

ครูโป่ง

Main Author: ครูโป่ง
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คู่แข่งบุ๊คส์, 2538
Subjects: เสรีไทย ภาพ
สงครามโลก, ค.ศ.1939-1945
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS585 ค167ส 2538
Copy 1
Available