ไทยกับเอเชีย : การเมือง ทุนและความมั่นคง ยุคหลังวิกฤตเศรษฐกิจ =

Thailand and Asia : Politics, Capitals and Security in Post-Crisis Era /

อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์

Main Author: อุกฤษฎ์ ปัทมานันท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชีย –– ภาวะเศรษฐกิจ
เอเชีย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1745 อ778ท 2546
Copy 1
Available
Copy 2
Available