๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ /

ปิยนาถ บุญนาค, หัวหน้าโครงการ...[และคนอื่น ๆ]

Main Author: ปิยนาถ บุญนาค
Other Authors: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท วิชั่น พริ้น แอนด์ มีเดียว จำกัด, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การปฏิรูประบบราชการ –– ไทย –– ประวัติ –– วิจัย
ระบบราชการ –– ไทย –– ประวัติ –– วิจัย
ไทย –– ประวัติศาสตร์ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 ป619ก 2549
Copy 2
Available
Copy 1
Available