การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น /

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547
Subjects: วิจัย -- การจัดการ
วิจัยปฏิบัติการ
พัฒนาชนบท -- วิจัย
การมีส่วนร่วมของชุมชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 ก459 2547
Copy 5
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: H62 ก459 2547
Copy 3
Available

Dentistry, Stack

Call Number: H62 ก459 2547
Copy 6
Available