ตำราโรคหิดในเด็ก =

Textbook of scabies in children /

จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ

Other Authors: จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Scabies –– in infancy & childhood.
Skin Diseases –– in infancy & childhood.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WS260 ต367 2547
Copy 2
Available
Copy 1
Available