ตำราโรคหิดในเด็ก =

Textbook of scabies in children /

จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร, บรรณาธิการ

Other Authors: จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์นันทพันธ์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Scabies –– in infancy & childhood.
Skin Diseases –– in infancy & childhood.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!