การพัฒนาโปรแกรมช่วยคำนวณเบื้องต้น สำหรับงานวงรอบ งานระดับ และงานเก็บรายละเอียด โดย VBA ใน Microsoft Excel =

Development of Pre-Calculation Program for Traverse, Leveling and Detailling job using VBA in Microsoft Excel /

ณภัทร กาญจนะวีระ, ธนพจน์ เพ็ชรเอี่ยม, พงศ์สุระ เถื่อนสอน

No Cover Image
Main Author: ณภัทร กาญจนะวีระ
Other Authors: ธนพจน์ เพ็ชรเอี่ยม, พงศ์สุระ เถื่อนสอน
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2549
Subjects: การสำรวจวงรอบ –– โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบัญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TA585 ณ161ก 2549
Copy 1
Available

SciTech, Project

Call Number: ปร. ณ161ก 2549
Copy 2
Available

SciTech, Audio Visual

Call Number: CD-EN0569
Copy 3
Available