สาง "ความเชื่อ" เพื่อ "แก่นธรรม" พิธีกรรมคนนาหมื่น /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Main Author: เกศสุดา สิทธิสันติกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก. วนิดา การพิมพ์, 2548
Subjects: น่าน –– นาหมื่น –– ความเป็นอยู่และประเพณี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: โครงการวิจัย "รูปแบบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของชุมชน โดยองค์กรสงฆ์และประชาชน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน"
Physical Description: 52 หน้า : ภาพประกอบ
ISBN: 9749666720