ข้อพิพาทและความขัดแย้งปัญหาที่ดินในประเทศไทย /

โดย ศยามล ไกยูวงศ์ และคณะ

No Cover Image
Main Author: ศยามล ไกยูรวงศ์
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549
Subjects: ที่ดิน –– ไทย –– ปัญหาและข้อพิพาท –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD890.55 ศ129ข 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available
Copy 3
Available

NUIC, Stack

Call Number: HD890.55 ศ129ข 2549
Copy 5
Available

Satit School, Stack

Call Number: 330.9593 ศ129ข 2549
Copy 6
Available