สงครามเวียดนาม: สงครามกับความจริงของ "รัฐไทย" /

โดย พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์

Main Author: พวงทอง รุ่งสวัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ์
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549
Subjects: สงครามเวียดนาม, ค.ศ.1961-1975.
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่อประเทศ –– เวียดนาม
เวียดนาม –– ความสัมพันธ์กับต่อประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.V5 พ465ส 2549
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 4
Available
Copy 1
Lost and paid

Social, Stack

Call Number: DS575.5.V5 พ465ส 2549
Copy 2
Available