ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนา ล้านช้าง :

กรณีศึกษาศิลปกรรมในเมืองเชียงใหม่และหลวงพระบาง /

บรรณาธิการ จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา

No Cover Image
Other Authors: จิรศักดิ์ เดชวงค์ญา,, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: ศิลปกรรมไทย -- ล้านนา
ศิลปกรรม -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- เชียงใหม่
ศิลปกรรม -- ลาว -- หลวงพระบาง
อาเซียน
ศิลปกรรมลาว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: N7322.N63C4 ค181 2544
Copy 1
Not available