คู่มือสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วย Camtasia studio 3 /

ดวงพร เกี๋ยงคำ

Main Author: ดวงพร เกี๋ยงคำ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น, 2548
Subjects: แคมตาเซียสตูดิโอ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ระบบมัลติมีเดีย
ดิจิทัลวิดีโอ
เทคโนโลยีดีวีดี
การประมวลผลภาพ –– เทคนิคดิจิตอล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: TK6680.5 ด211ค 2548
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available

Education, Stack

Call Number: 006.7869 ด211ค 2548
Copy 4
Available