รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างความหมายว่าด้วยเครือญาติและครอบครัวในเครือข่ายทางสังคมของผู้หญิงอิวเมี่ยน (เย้า) ภายใต้วิถีการผลิตเชิงพาณิชย์และระบบสังคมที่ให้อำนาจผู้ชายเป็นใหญ กรณีศึกษาแม่ค้าชาวอิวเมี่ยนในตลาดแห่งหนึ่งของชุมชนเมืองเชียงใหม่ /

โดย วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์

Main Author: วิสุทธิ์ เหล็กสมบูรณ์
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: สิทธิสตรี -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
เย้า -- วิจัย
ภาวะผู้นำของสตรี -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
ความเสมอภาค -- วิจัย
การเลือกปฏิบัติต่อสตรี -- ไทย -- (ภาคเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1236.5.T5 ว794ร 2544
Copy 1
Not available