รายงานการวิจัยเรื่องการเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะของผู้หญิงในการจัดการป่าชุมชน จังหวัดลำพูน /

โดย วิเศษ สุจินพรัหม

Main Author: วิเศษ สุจินพรัหม
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์. ศูนย์สตรีศึกษา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544
Subjects: สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ไทย -- ลำพูน -- วิจัย
ป่าชุมชน -- ไทย -- ลำพูน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- วิจัย
ป่าชุมชน -- การจัดการ -- ไทย -- ลำพูน -- วิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. -- คณะสังคมศาสตร์. -- ศูนย์สตรีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: SD657.T5 ว765ร 2544
Copy 1
Available