มิติใหม่ ท่องเที่ยวในวิถีปกาเกอะญอ "ชุมชนแม่กลางหลวง" /

เบญจวรรณ วงศ์คำ

Main Author: เบญจวรรณ วงศ์คำ
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.วนิดา การพิมพ์, 2548
Subjects: การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ –– การจัดการ –– ไทย (ภาคเหนือ) –– เชียงใหม่
กะเหรี่ยง –– ความเป็นอยู่และประเพณี
เชียงใหม่ –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: G156.5.E26 บ788ช 2548
Copy 1
Available