อบต. แนวใหม่ ใช้วิจัย /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หจก. การพิมพ์, 2549
Subjects: องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น –– ไทย
การพัฒนาชุมชน –– การมีส่วนร่วมของประชาชน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JS7153.3.A8 อ114 2549
Copy 1
Available