การเรียนรู้ สู่สมดุล /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : หจก. วนิดาการพิมพ์, 2549
Subjects: เศรษฐกิจพอเพียง –– ไทย
หนี้ –– ไทย
เกษตรกร –– การรวมกลุ่ม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC445 ก499 2549
Copy 1
Available