สิทธิชุมชนท้องถิ่น ภาคอีสาน /

ชลธิรา สัตยาวัฒนา, หัวหน้าโครงการ; คณะผู้วิจัย ดนุพล ไชยสินธุ์ ... [และคนอื่นๆ]

Main Author: ชลธิรา สัตยาวัฒนา
Other Authors: ดนุพล ไชยสินธุ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547
Subjects: สิทธิมนุษยชน -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ประวัติศาสตร์ -- วิจัย
ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ความเป็นอยู่และประเพณี -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Law, Stack

Call Number: JC599 ช224ส 2547
Copy 2
Available
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JC599.T52N65 ช224ส 2547
Copy 1
Available