การเจรจาการค้าของญี่ปุ่น :

จากการแก้ไขข้อพิพาทสู่ FTA (Japan's Trade Negotiations : From Dispute Settlements to FTAs) /

กิตติ ประเสริฐสุข

Main Author: กิตติ ประเสริฐสุข
Other Authors: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จำกัด, 2549
Subjects: การเจรจาการค้า
เขตการค้าเสรี –– ญี่ปุ่น
ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
ญี่ปุ่น –– นโยบายการค้า
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 160 หน้า
Bibliography: เอกสารอ้างอิง: หน้า 109-116.
ISBN: 974947015x