งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น สื่อความหมายผ่านฐานคิดและประสบการณ์ /

กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ

Other Authors: กชกร ชิณะวงศ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การพัฒนาชนบท -- วิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.592.R8 ง319 2546
Copy 1
Available