แม่เจ้าอยู่หัว ศรัทธา ความดี แรงใจ...สู่พลังชุมชน /

เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กชกร ชิณะวงศ์, บรรณาธิการ

Other Authors: เกศสุดา สิทธิสันติกุล, กชกร ชิณะวงศ์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.). สำนักงานภาค
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : วนิดา เพรส, 2546
Subjects: นครศรีธรรมราช –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS589 ม862 2546
Copy 1
Available