80 นวัตกรรมทางสังคมไทย เทิดไท้ องค์ราชันย์ /

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

No Cover Image
Other Authors: กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, 2550
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559.
กษัตริย์และผู้ครองนคร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS586 ป818
Copy 2
Available
Copy 1
Available