รายงานการวิจัยศึกษาการใช้และประยุกต์โปรแกรม KIVA เพื่องานออกแบบและพัฒนาเครื่องยนต์ =

A Feasibility Study of Using KIVA in Engine Development and Design /

พงศาล มีคุณสมบัติ

No Cover Image
Main Author: พงศาล มีคุณสมบัติ
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิศวกรรมศาสตร์. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2549
Subjects: ผลงานบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: TJ255 พ145ร 2549
Copy 1
Available
Copy 2
Available