ประชาคมน่านกับการจัดการความรู้ /

ชาตรี เจริญศิริและคณะ

Main Author: ชาตรี เจริญศิริ
Other Authors: สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ความรู้ –– วิจัย
การบริหารองค์ความรู้ –– วิจัย
ประชาคมน่าน –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HD30.2 ช514ป 2547
Copy 1
Available
Copy 2
Available

Dentistry, Stack

Call Number: HD30.2 ช514ป 2547
Copy 3
Available