การประเมินระบบการเฝ้าระวังโรคในเขตภาคใต้ตอนล่างของหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 /

สรุปสาระสำคัญโดย สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ, กรมควบคุมโรค. สำนักจัดการความรู้
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค, 2551
Subjects: โรคระบาด -- ไทย -- (ภาคใต้) -- การประชุม
การเฝ้าระวังโรค -- ไทย -- (ภาคใต้) -- การประชุม
Disease -- Outbreaks -- Thai -- Congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WA950 ก525 2551
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available