วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ =

Quantitative and qualitative research methodologies in behavioral and social sciences /

องอาจ นัยพัฒน์

Main Author: องอาจ นัยพัฒน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: สังคมศาสตร์ –– วิจัย
พฤติกรรมศาสตร์ –– วิจัย
วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: H62 อ117ว 2549
Copy 8
Available
Copy 7
Available
Copy 9
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available

Education, Stack

Call Number: 300.72 อ117ว 2549
Copy 14
Available
Copy 12
Available
Copy 13
Available

Architecture, Stack

Call Number: H62 อ117ว 2549
Copy 11
Available

Nurse, Stack

Call Number: H62 อ117ว 2549
Copy 10
Checked out Due: 2021-2-1 Recall This