เอกสารแนะนำหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเสพติดและโรคเอดส์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา /

จิตรา ทองเกิด, จุฑามาศ สรวิสูตร, ผู้เรียบเรียง

No Cover Image
Main Author: จิตรา ทองเกิด
Other Authors: จุฑามาศ สรวิสูตร, กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: โรคเอดส์ –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) –– หลักสูตร
โรคเอดส์ –– การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) –– หลักสูตร
ยาเสพติด –– การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) –– หลักสูตร
ยาเสพติด –– การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) –– หลักสูตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: 188 หน้า