มิติหญิงชายในด้านการเมืองและการบริหาร /

โดย สุธีรา ทอมสัน วิจิตรานนท์ และ เมทีนี พงษ์เวช

No Cover Image
Main Author: สุธีรา ทอมสัน วิจิตรานนท์
Other Authors: เมทีนี พงษ์เวช
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ, 2546
Subjects: สตรี
สิทธิสตรี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1263 ส786ม 2546
Copy 1
Not available