กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน :

การจัดการโรคเรื้อรังในชุมชน /

ขนิษฐา นันทบุตร

Main Author: ขนิษฐา นันทบุตร,และคณะ.
Other Authors: ขนิษฐา นันทบุตร, สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: โรคเรื้อรัง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- กรณีศึกษา
เบาหวาน -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- กรณีศึกษา
ความดันเลือดสูง -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- กรณีศึกษา
Diabetes -- Mellitus -- Thai
Chronic -- Disease
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA546.JT3 ข226ก 2550
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-21 Recall This

Nurse, Stack

Call Number: WT500 ก153 2550
Copy 2
Available