กรณีศึกษานวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชน :

การดูแลผู้ด้อยโอกาสในชุมชนการควบคุมป้องกันโรคโดยชุมชนชุมชนสร้างเสริมสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพครอบครัว /

ขนิษฐา นันทบุตร,และคณะ

Main Author: ขนิษฐา นันทบุตร,และคณะ
Other Authors: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสุขภาพชุมชน, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- กรณีศึกษา
สาธารณสุข -- ไทย(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- กรณีศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Nurse, Stack

Call Number: WA590 ก153 2550
Copy 2
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA590 ข226ก 2550
Copy 1
Checked out Due: 2021-12-21 Recall This