มองอนาคตการเมืองไทยกับทิศทางประชาธิปไตยโลก :

บทวิเคราะห์ว่าด้วยประชาสังคมกับการเมืองภาคประชาชนผ่านวิธีคิดเชิงกระบวนระบบ /

[โดย ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ ; บรรณาธิการ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์]

Main Author: ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์
Other Authors: โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์,, สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2547
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: ประชาสังคม –– ไทย
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JC337 ช432ม 2547
Copy 1
Available