การเขียนรายงานการค้นคว้า พร้อมตัวอย่างรายงานและภาคนิพน์ /

พูลสุข เอกไทยเจริญ ; สนิท บุญฤทธิ์, บรรณาธิการ

Main Author: พูลสุข เอกไทยเจริญ
Other Authors: สนิท บุญฤทธิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น, 2551
Subjects: การเขียนรายงาน
บรรณานุกรม -- การเขียน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Humanities, Stack

Call Number: Z670 พ871ก 2551
Copy 2
Available

Call Number: Z670 พ871ก 2551
Copy 3
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: Z670 พ871ก 2551
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 808.023 พ871ก 2551
Copy 3
Available