เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการ "30 ปีความสัมพันธ์ไทย-จึน 600 ปีชำปอกง" / เจิ้งเหอ กับอยุธยาและอุษาคเนย์ /

บรรณาธิการ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สมถวิล ลือชาพัฒนพร

Other Authors: สัมมนาวิชาการเรื่อง "30 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน 600 ปี ซำปอกง/เจิ้งเหอกับอยุธยาและอุษาคเนย์, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, สมถวิล ลือชาพัฒนพร, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: สมุทรปราการ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2549
Subjects: ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– จีน
จีน –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: DS575.5.C5 ส615อ 2549
Copy 1
Available