สงครามใหม่ :

กระบวนทัศน์ความมั่นคงไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง /

สุรชาติ บำรุงสุข

Main Author: สุรชาติ บำรุงสุข
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– ไทย –– วิจัย
ความมั่นคงแห่งชาติ –– ไทย –– วิจัย
ไทย –– ภาวะสังคม –– วิจัย
ไทย –– ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HN700.592.S65 ส848ส 2546
Copy 1
Not available