รัฐในพม่า =

The state in Burma /

โรเบิร์ต เอช. เทย์เลอร์ ; บรรณาธิการแปล พรรณงาม เง้าธรรมสาร ; คณะผู้แปล พรรณงาม เง้าธรรมสาร, สดใส ขันติวรพงศ์, ศศิธร รัขนี ณ อยุธยา

Main Author: เทย์เลอร์, โรเบิร์ต เอช
Other Authors: Taylor, Robert H., พรรณงาม เง่าธรรมสาร,, สดใส ขันติวรพงศ์,, ศศิธร รัขนี ณ อยุธยา,, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: พม่า –– การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ751.A58 ท637ร 2550
Copy 1
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ751.A58 ท637ร 2550
Copy 4
Available
Copy 8
Available
Copy 7
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 6
Available

Humanities, Stack

Call Number: JQ751.A58 ท637ร 2550
Copy 1
Available

Satit School, Stack

Call Number: 320.9591 ท637ร 2550
Copy 11
Available
Copy 10
Available

Law, Stack

Call Number: JQ751.A58 ท637ร 2550
Copy 9
Available