การจัดองค์ประกอบและที่ว่างในงานออกแบบพื้นฐาน =

Composition & Space /

โดย ทิพย์สุดา ปทุมานนท์

Main Author: ทิพย์สุดา ปทุมานนท์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรม. ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1-4 โดยผู้เขียน
Subjects: องค์ประกอบศิลป์
ที่ว่าง (สถาปัตยกรรม)
การออกแบบสถาปัตย์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Satit School, Stack

Call Number: 729.11 ท473ก 2550
Copy 5
Available
Copy 5
Available

Architecture, Stack

Call Number: NA2760 ท473ก 2550
Copy 2
Available
Copy 6
Cataloging

Humanities, Stack

Call Number: NA2760 ท473ก 2550
Copy 4
Available

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: NA2760 ท473ก 2550
Copy 1
Available