รายงานวิจัยผลกระทบของการพัฒนาสังคมต่อชาวเขา =

The Impact of social development on the hill tribes /

คณะผู้วิจัย เบ็ญจา จิรภัทรพิมล และสารณีย์ ไทยานันท์

No Cover Image
Main Author: เบ็ญจา จิรภัทรพิมล
Other Authors: สารณีย์ ไทยานันท์,, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์ศึกษาพัฒนาสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530
Subjects: โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนที่สูง
ชาวเขา –– วิจัย –– เชียงใหม่
การพัฒนาสังคม –– วิจัย –– เชียงใหม่
การพัฒนาชนบท –– วิจัย –– เชียงใหม่
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: DS740.H5 บ795ร 2530
Copy 1
Available