รายงานสรุปผลการศึกษาโครงการส่งเสริมและศึกษาศักยภาพสตรีในการมีส่วนร่วมตัดสินใจในงานพัฒนาหมู่บ้าน /

โดย อรพินทร์ สพโชคชัย ... [และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: อรพินทร์ สพโชคชัย, สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2537
Subjects: การพัฒนาชนบท -- ไทย
การพัฒนาชนบท -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
วิจัย
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HQ1240.5.T5 ร451 2537
Copy 1
Not available