รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ /

กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Subjects: คนต่างด้าว สุขภาพและอนามัย
แรงงานต่างด้าว สุขภาพและอนามัย
โรคเอดส์
อนามัยเจริญพันธุ์
นโยบายรัฐ
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: HB886 ร353 2550
Copy 1
Available

Law, Stack

Call Number: HB886 ร353 2550
Copy 3
Available
Copy 4
Available