รัฐไทยกับการปรับเปลี่ยนนโยบายเอดส์และอนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ /

กฤตยา อาชวนิจกุล ... [และคนอื่น ๆ]

Other Authors: กฤตยา อาชวนิจกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2550
Subjects: คนต่างด้าว –– สุขภาพและอนามัย
แรงงานต่างด้าว –– สุขภาพและอนามัย
โรคเอดส์
อนามัยเจริญพันธุ์
นโยบายรัฐ
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!