วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม /

โดย วิทยากร เชียงกูล

Main Author: วิทยากร เชียงกูล
Other Authors: สถาบันวิถีทรรศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์, 2545
Edition: พิมพ์ครั้งแรก
Subjects: พรรคไทยรักไทย
พรรคการเมือง –– ไทย
เศรษฐศาสตร์การเมือง –– ไทย
ไทย –– การเมืองและการปกครอง
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: JQ1749.A8T4 ว583ว 2545
Copy 1
Available