กฎหมายปฏิรูปกระทรวงยุติธรรม =

Ministry of Justice /

ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์สูตรไพศาล

Other Authors: สำนักพิมพ์สูตรไพศาล. ฝ่ายวิชาการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2545
Subjects: กระทรวงยุติธรรม –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
กระทรวงยุติธรรม –– การจัดส่วนราชการ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: [ก-ข], 150 หน้า
ISBN: 974-5041-56-4