พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 /

จัดทำโดยกองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

No Cover Image
Other Authors: กรมประชาสัมพันธ์. กองงานคณะกรรมการบริหารวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: [กรุงเทพฯ] : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2543
Subjects: วิทยุกระจายเสียง –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
โทรทัศน์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
โทรคมนาคม –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Social, Stack

Call Number: KPT พ371 2543
Copy 1
Not available